นโยบายการโฆษณาเว็บไซต์

site ได้กำหนดแนวทางที่เน้นการจัดการด้านต่างๆของการโฆษณาบนเว็บไซต์ หลักเกณฑ์นี้รวมถึงเว็บไซต์และแอปพลิเคชันบนมือถือที่นำส่งไปยังผู้บริโภค เว็บไซต์และแอปพลิเคชันมือถือที่นำส่งไปยังผู้บริโภคจะพิจารณาจากเครือข่ายโฆษณาของเราและพิจารณาจากความสนใจของผู้ใช้ตามที่กำหนดโดยเครือข่ายโฆษณาเหล่านั้น

หลักเกณฑ์ที่มีอยู่ในนโยบายการโฆษณาครอบคลุมประเด็นต่างๆเช่นการอนุมัติโฆษณาจากสื่อวิธีการแสดงโฆษณาบนเว็บไซต์และการโฆษณาที่มีอยู่ในไซต์จะถูกนำออกออกไป เฉพาะเจ้าหน้าที่จากเว็บไซต์มีดุลยพินิจในการดำเนินการใด ๆ เป็นหน้าที่ของสื่อในการตีความและบังคับใช้นโยบาย ไซต์มีสิทธิ์ที่จะเปลี่ยนแปลงนโยบายการโฆษณาได้ตลอดเวลาที่เห็นสมควร

ต่อไปนี้เป็นหลักเกณฑ์ของนโยบายการโฆษณา

ไซต์มีดุลยพินิจ แต่เพียงผู้เดียวในการกำหนดประเภทของการโฆษณาที่จะยอมรับและแสดงผลบนเว็บไซต์ โปรดทราบว่าโฆษณาที่ทำขึ้นในเว็บไซต์นี้ไม่ใช่การรับรองสำหรับ บริษัท ที่ผลิตแจกจ่ายหรือประชาสัมพันธ์ผลิตภัณฑ์หรือบริการที่โฆษณา

เว็บไซต์ไม่อนุมัติการโฆษณาที่ไม่ถูกต้อง การโฆษณาควรจะถูกต้องและทำในลักษณะมืออาชีพเพื่อเป็นที่ยอมรับ

หมวดโฆษณาที่ไม่ได้รับอนุญาต

ไซต์จะไม่ยอมรับผลิตภัณฑ์ที่ผิดกฎหมายหรือ “น่ารังเกียจ” ใด ๆ เว็บไซต์ขอสงวนสิทธิ์ในการพิจารณาว่าผลิตภัณฑ์ใดที่เป็นที่รังเกียจ

  • เนื้อหาที่ส่งเสริมการเลือกปฏิบัติหรือเยาะเย้ยบุคคลหรือกลุ่มบุคคลตามเหตุผลส่วนตัวจะไม่ได้รับการยอมรับ
  • การโฆษณากับเครื่องดื่มแอลกอฮอล์จะไม่ได้รับการยอมรับ
  • เนื้อหาใดที่หลอกลวงทำให้เข้าใจผิดหรือไม่เหมาะสมจะไม่ได้รับการยอมรับ
  • เนื้อหาที่นำเนื้อหาไปยังเด็กอายุต่ำกว่า 13 ปีจะไม่ได้รับการยอมรับ
  • เนื้อหาลามกอนาจารจะไม่ได้รับการยอมรับ
  • สื่อหรือข้อความที่จัดอยู่ในประเภทเกมหรือเนื้อหาวิดีโอที่ได้รับการจัดประเภท “M” จะไม่ได้รับการยอมรับ
  • ผลิตภัณฑ์หรือบริการที่ไม่สมเหตุสมผลจะไม่ได้รับการยอมรับ
  • ข้อความและสื่อที่มีการอ้างสิทธิ์ที่ไม่มีหลักฐานจะไม่ได้รับการยอมรับ
  • หน่วยโฆษณาที่อยู่นอกเหนือพื้นที่ที่กำหนดจะไม่ได้รับการยอมรับ

ไซต์ยังแยกความแตกต่างของการโฆษณาเนื้อหาที่ได้รับการสนับสนุนและเนื้อหาด้านบรรณาธิการ ดังนั้นแต่ละประเภทเนื้อหาจึงถือว่าเป็นเอนทิตีแยกกันซึ่งมีแนวทางที่แตกต่างกัน

เมื่อผู้อ่านคลิกที่โฆษณาใดโฆษณาหนึ่งคนจะเชื่อมโยงกับพื้นที่เนื้อหาที่ได้รับการสนับสนุนที่เกี่ยวข้องซึ่งอยู่ภายใต้ทรัพย์สินของเว็บไซต์

เว็บไซต์ขอสงวนสิทธิ์ในการกำหนดผลการค้นหาสำหรับคำค้นหรือคำค้นหาใด ๆ เนื้อหาจะปรากฏพร้อมกับแหล่งที่มา เนื้อหาที่ได้รับการสนับสนุนจะมีข้อความกำกับเช่นนี้และหลักเกณฑ์เดียวกันกับข้อมูลอื่น ๆ ที่ถูกกรอง

ไซต์ยังปฏิบัติตามหลักเกณฑ์และหลักเกณฑ์ที่ระบุไว้ในโฆษณา Google และเชื่อมโยงไปยังเว็บไซต์ที่เกี่ยวข้อง

เนื้อหาของบุคคลที่สามควรจะปฏิบัติตามนโยบายการโฆษณาในขณะที่เนื้อหาการติดฉลากถูกควบคุมโดยนโยบายที่ระบุของไซต์ การโฆษณาไม่ได้มีจุดมุ่งหมายเพื่อเชื่อมโยงโดยตรงกับข้อมูลการติดต่อใด ๆ เช่นการลงทะเบียนหรือการจับอีเมล

เว็บไซต์ขอสงวนสิทธิ์ในการอนุมัติโฆษณาสิ่งพิมพ์ใด ๆ ไซต์อาจตัดสินใจที่จะยอมรับปฏิเสธยกเลิกหรือลบโฆษณาได้ตลอดเวลา จะแจ้งให้ทราบล่วงหน้าในกรณีที่มีการยกเลิกการกำจัดหรือการปฏิเสธ

ผู้ลงโฆษณาต้องปฏิบัติตามกฎหมายภายในและต่างประเทศทั้งหมดที่เกี่ยวข้องกับไซต์ กฎระเบียบนี้อาจรวมถึงคำแถลงคำแถลงและการเปิดเผยข้อมูลที่จำเป็นสำหรับวัตถุประสงค์ทางกฎหมาย

โฆษณาไม่ควรมีแท็กพิกเซลคอนเทนเนอร์แฟลชหรือซอฟต์แวร์ประเภทอื่น ๆ ที่เก็บรวบรวมข้อมูล คุกกี้บีคอนหรือข้อมูลอื่น ๆ จะได้รับการกรองเพื่อป้องกันเครือข่ายจากภัยคุกคามใด ๆ “